Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày hỏi:18/11/2010
Vì sao pháp luật thuế không chuyển doanh nghiệp tư nhân đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sang nộp thuế thu nhập cá nhân?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Doanh nghiệp tư nhân hội đủ điều kiện về quy mô, vốn lao động và đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, cho nên để bình đẳng với các doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp tư nhân phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Phần thu nhập còn lại thực chất là thu nhập do lao động và đầu tư vốn trực tiếp của chủ doanh nghiệp, nên xét về mặt lý luận và để bình đẳng với các cổ đông trong các doanh nghiệp cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn,… thì chủ doanh nghiệp tư nhập cũng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay hầu hết các doanh nghiệp tư nhân còn có quy mô nhỏ, vốn ít, lợi nhuận thấp; đồng thời, là một loại hình doanh nghiệp đã và đang hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp; Nhà nước ta đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để đến năm 2010 cả nước có khoảng 500 ngàn doanh nghiệp (hiện nay mới có khảng 300 ngàn doanh nghiệp). Vì vậy, Quốc hội đã biểu quyết áp dụng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân như hiện hành mà không chuyển sang thu thuế thu nhập cá nhân là đang phù hợp với chủ trương khuyến khích người dân trực tiếp đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh, thành lập doanh nghiệp mới.

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/seatimes.com.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn