Đối tượng trích lập dự phòng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam

Ngày hỏi:01/11/2016

Đối tượng trích lập dự phòng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em hiện đang là sinh viên ngành kinh tế. Em rất có hứng thú với các quy định về Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam, đây là một loại hình còn khá mới mẻ của Việt Nam. Cho em hỏi: Đối tượng trích lập dự phòng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn! Tuấn Minh, Đà Nẵng (SĐT: 0986***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đối tượng trích lập dự phòng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 134/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   Đối tượng trích lập dự phòng của Công ty bao gồm:

   a) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

   - Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với Hàng tồn kho (bao gồm cả các tài sản DATC dùng vốn kinh doanh để mua theo thỏa thuận và chỉ định, tài sản nhận bù trừ nợ, tài sản chờ xử lý, bao gồm cả bất động sản).

   - Công ty không phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với các tài sản tiếp nhận từ các doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu hoặc theo chỉ định của cấp có thẩm quyền.

   b) Dự phòng nợ phải thu khó đòi:

   - Công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cho các trường hợp sau:

   + Các khoản nợ DATC dùng vốn kinh doanh để mua theo thỏa thuận và chỉ định.

   + Nợ phải thu khó đòi phát sinh từ hoạt động kinh doanh của DATC.

   - Công ty không phải thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi cho các trường hợp sau:

   + Nợ tiếp nhận từ các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu hoặc theo chỉ định của cấp có thẩm quyền.

   + Nợ phải thu khi Công ty thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ định của cấp có thẩm quyền.

   c) Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về đối tượng trích lập dự phòng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam, được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 134/2016/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Mua bán nợ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn