Đơn vị tiền tệ trong kế toán được sử dụng vào việc gì?

Ngày hỏi:18/02/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Đơn vị tiền tệ trong kế toán được sử dụng vào việc gì? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • “Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”; ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ, đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật thì được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

   Theo đó, tại Khoản 2 Điều 4Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp có quy định về việc sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán như sau:

   - Được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ của đơn vị, có ảnh hưởng lớn đến giá bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ và thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để niêm yết giá bán và được thanh toán; và

   - Được sử dụng chủ yếu trong việc mua hàng hóa, dịch vụ, có ảnh hưởng lớn đến chi phí nhân công, nguyên vật liệu và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác, thông thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán cho các chi phí đó.

   Trên đây là nội dung giải đáp về việc sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ kế toán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn