Đồng tiền quy ước sử dụng trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài phải có những thông tin nào?

Ngày hỏi:06/12/2019

Cho hỏi: Đồng tiền quy ước sử dụng trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài phải có những thông tin nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đồng tiền quy ước sử dụng trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài phải có những thông tin quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư 57/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

   Đồng tiền quy ước quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều này phải có các thông tin cơ bản sau:

   - Tên hoặc biểu tượng của doanh nghiệp;

   - Mã số, ký hiệu của đồng tiền quy ước;

   - Mệnh giá của đồng tiền quy ước;

   - Tên, ký hiệu nhà sản xuất, cung cấp (nếu có);

   - Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn