Dự án đầu tư bị hết thời hạn hoạt động có được chuyển nhượng không?

Ngày hỏi:25/05/2020

Về vấn đề luật đầu tư, cho em hỏi việc chuyển nhượng dự án đầu tư có áp dụng đối với những dự án đã hết thời hạn hoạt động không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Dự án đầu tư bị hết thời hạn hoạt động có được chuyển nhượng không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 45 Luật Đầu tư 2014 có quy định như sau:

   "Điều 45. Chuyển nhượng dự án đầu tư

   1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

   a) Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này;

   b) Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

   c) Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

   d) Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có)."

   Mà theo Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2014, dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây, trong đó có trường hợp:

   - Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

   Như vậy, theo các quy định nêu trên thì dự án đầu tư bị hết thời hạn hoạt động sẽ không được chuyển nhượng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn