Được gia hạn thời hạn điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh mấy lần?

Ngày hỏi:11/11/2020

Thời hạn điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh là bao lâu? Có được gia hạn hay không? Nếu được thì gia hạn được mấy lần? Một lần được mấy ngày? Việc gia hạn này có cần thông báo trước hay không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Được gia hạn thời hạn điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh mấy lần?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 và 4 Điều 81 Luật Cạnh tranh 2018 có quy định:

   Thời hạn điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh là 09 tháng kể từ ngày ra quyết định điều tra.

   Đối với vụ việc phức tạp thì được gia hạn một lần nhưng không quá 03 tháng.

   Việc gia hạn điều tra phải được thông báo đến bên bị điều tra và các bên liên quan chậm nhất là 07 ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn điều tra.

   Như vậy theo quy định thì đối vụ việc hạn chế cạnh tranh phức tạp thì có thể được gia hạn, tuy nhiên chỉ được gia hạn 01 lần và không quá 03 tháng. Việc gia hạn phải được thông báo chậm nhất là 07 ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn điều tra.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn