Giải đáp thắc mắc về góp vốn thành lập công ty con và chức danh cán bộ

Trong tháng 6 năm 2011 Cty A có góp 100% vốn điều lệ thành lập Công ty TNHH một thành viên hạch toán độc lập. Vốn điều lệ Công ty A góp để thành lập Công ty TNHH một thành viên bao gồm một số TSCĐ,CCDC (đã qua sử dụng),công nợ, tiền... - Để góp vốn thành lập Cty TNHH một thành viên phải thuê công ty thẩm định giá để đánh giá tài sản góp vốn hay do đơn vị tự thành lập Hội đồng đánh giá tài sản.(Nếu đơn vị được thành lập Hôi đồng định giá và đánh giá theo giá trị còn lại theo sổ sách kế toán có được k?) - Ông Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty A đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên đại diện pháp luật điều hành Công ty này có được không? Công ty TNHH một thành viên không có chức danh Giám Đốc có được không ? - Kế Toán trưởng Công ty A kiêm Kế toán trưởng Công TNHH một thành viên có được không?

  • Qua câu hỏi bạn gửi, CENSTAF có ý kiến trao đổi với bạn như sau:

   1/ Về việc góp vốn thành lập cty con (TNHH)

   - Theo luật DN 2005 cho phép các thành viên góp vốn tự xác định giá trị vốn góp (Thành lập Hội đồng thẩm định giá trị vốn góp) để xác định vốn góp của các cổ đông đồng thời các thành viên phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tự định giá TS góp vốn vào cty con.

   Lưu ý là không để vi phạm khoản 4 điều 11 luật DN 2005 nhé: "Góp vốn khống, đánh giá TS không đúng với giá trị thật của TS góp vốn".

   - Các DN thường hay thuê 1 cty thẩm định giá để họ xác định giá trị vốn góp cho khách quan và họ chịu trách nhiệm trước pháp luật thay cho cổ đông góp vốn và cơ quan thanh tra cũng thấy khách quan hơn vì các cổ đông góp vốn thường không có kiến thức sâu rộng về thẩm định giá nên họ thường thuê ngoài. Nếu các cổ đông cty bạn có hiểu biết về giá và tự thẩm định thì PL cũng đồng ý nhé.

   - Trường hợp cty bạn đánh giá TS góp vốn theo giá trị còn lại xảy ra 2 TH sau:

   + Là đúng nếu giá trị còn lại trên sổ sách kế toán = giá trị thực của TS (giá thị trường của TS).

   + Là sai nếu ngược lại.

   2/ Về chức danh cán bộ trong cty con

   - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ cty mẹ giữ chức vụ chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của cty con (cty TNHH) thì không bị vi phạm điều 116 luật DN 2005:

   "GĐ. TGĐ cty CP không được đồng thời làm GĐ, TGĐ DN khác".

   - KTT cty mẹ kiêm KTT cty con: Vì cty bạn là cty CP nên việc kiêm nhiệm này không sai còn nếu cty mẹ là cty 100% vốn NN thì KTT cty mẹ không được kiêm nhiệm làm KTT cty con (cty ngoài quốc doanh).


  Nguồn:

  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn