Giải đáp thắc mắc về thuế TNDN khi chuyển nhượng vốn

Ngày hỏi:12/06/2015

Công ty tôi công tác (gọi tắt là A) liên danh với công ty khác (gọi tắt là B) thực hiện dự án BOT do B đứng làm đại diện liên danh. Nay A và B muốn chuyển nhượng vốn cho công ty C, trong quá trình chuyển nhượng vốn có phát sinh lãi chênh lệnh cổ phiếu. Khi C thanh toán tiền mua cổ phần về B thì B giữ lại của A tiền thuế TNDN đối với phần chênh lệnh mà A có được. Vậy tôi xin hỏi khi B chuyển lại toàn bộ tiền góp vốn và phần chênh lệnh A có được từ chuyển nhượng vốn thì A có phải nộp thêm 1 lần thuế TNDN với phần chênh lệch A nhận được hay không. Nếu phải nộp thì A phải nộp 2 lần thuế TNDN là quá thiệt thòi cho bên A.

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Luật số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội, quy định về thu nhập chịu thuế TNDN: Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này.

   Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về thu nhập khác: Thu nhập khác bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, trong đó có các loại giấy tờ có giá; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; khoản thu từ nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; khoản thu từ nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác...”.

   Căn cứ các quy định trên, trường hợp đơn vị A, đơn vị B có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phiếu thì phải nộp thuế TNDN theo quy định.

   Đối với nội dung hỏi về việc nộp thuế TNDN khi bên B chuyển lại toàn bộ tiền góp vốn, tiền chuyển nhượng vốn cho bên A, đề nghị độc giả cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, giải quyết.


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn