Giải đáp về “Giám đốc Công ty con”

Ngày hỏi:15/12/2015
Doanh nghiệp chúng tôi là Công ty TNHH (tạm gọi là DN A) thành lập năm 2010, nay Doanh nghiệp chúng tôi muốn thành lập 1 Công ty cổ phần (DN B) với tỷ lệ vốn góp của DN A là 80% vốn điều lệ. Như vậy có thể hiểu rằng DN B là DN con của DN A. Vấn đề đặt ra là: Giám đốc DN A có được đồng thời đăng ký làm Giám đốc DN B hay không?

  Nội dung này được Luật sư Đỗ Hữu Đĩnh – Công ty Luật Việt Kim tư vấn như sau:

  • - Thứ 1: Về tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, tổng giám đốc Công ty.

   Theo quy định của Luật DN hiện hành (luật 2014), cụ thể tại các điều:

   + Điều 65 quy định về GĐ/TGĐ trong Công ty TNHH 2 TV,

   + Khoản 3 Điều 81 quy định về GĐ/TGĐ Công ty TNHH 1TV,

   + Điều 157 quy định về GĐ/TGĐ của CTCP,

   Thì: Pháp luật hiện hành không có quy định cấm, GĐ cty mẹ đồng thời làm GĐ Công ty con.

   - Thứ 2: Về việc đứng Giám đốc trong Công ty cổ phần:

   Trước đây, Theo Điều 116 Luật DN 2005 (cũ) có quy định rõ: “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty (của CTCP) không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.”

   Tuy nhiên, theo Luật DN 2014 mới (có hiệu lực 01/7/2015) thì đã bỏ đi quy định cấm như trên.

   Cụ thể, tại Điều 157 quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty (của CTCP) chỉ quy định: “Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này (tức là các quy định về điều kiện thông thường như GĐ của Công ty TNHH).”

   Như vậy, có thể khẳng định: trường hợp của Công ty bạn, GĐ Cty TNHH A hoàn toàn có thể đứng tên làm GĐ của Công ty Cổ phần B.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn