Giải đáp về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Ngày hỏi:30/09/2015

DN chúng tôi là DN 100% vốn Việt Nam, nhưng có dự định chuyển đổi sang hình thức công ty có vốn nước ngoài? Chúng tôi muốn hỏi những ưu đãi trong chế độ thuế khi chuyển sang DN có yếu tố nước ngoài (hoặc 100% vốn nước ngoài)?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Thuế suất thuế thu nhập DN như thế nào đối với các loại hình DN sau:

   + DN có 51% vốn Việt Nam, 49% vốn nước ngoài

   + DN có 51% vốn nước ngoài, 49% vốn Việt Nam

   + DN có 100% vốn nước ngoài

   Trả lời:

   Căn cứ những nội dung bạn đọc hỏi, Thời báo Ngân hàng xin thông tin như sau:

   1. Ưu đãi thuế giữa các loại hình DN:

   Chính sách thuế hiện hành được áp dụng thống nhất cho mọi loại hình DN như DNNN, DN có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty TNHH, CTCP… theo quy định của pháp luật.

   2. Thuế suất thuế thu nhập DN:

   Hiện nay, chính sách thuế thu nhập DN được thực hiện theo quy định tại Luật Thuế thu nhập DN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập DN; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập DN; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Chính phủ hướng dẫn về thuế thu nhập DN, theo đó:

   Kể từ ngày 1/1/2014, thuế suất thuế thu nhập DN là 22% áp dụng thống nhất cho mọi loại hình DN, trừ các trường hợp:

   - DN được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.

   - Thuế suất thuế thu nhập DN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%.

   - Các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi quy định.


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn