Giải đáp về đại diện pháp luật và quy định con dấu của công ty

Ngày hỏi:27/11/2015

Gia đình tôi hiện đang là hộ cá thể hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đũa tre. Hiện tại chúng tôi muốn nâng cấp thành công ty có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần để có cơ hội mở rộng quy mô sản xuất và thị trường. Xin Tòa soạn cho biết việc đại diện pháp luật và quy định về con dấu của công ty được pháp luật quy định thế nào?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Luật Doanh nghiệp 2014 thay thế Luật Doanh nghiệp 2005 hiện hành, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 quy định rất nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, các quy định mới về người đại diện theo pháp luật và con dấu là 2 điểm nổi bật mà các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc dự kiến thành lập cần lưu ý.

   Về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật.

   Theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014: Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần nêu rõ trong điều lệ doanh nghiệp.

   Về con dấu, doanh nghiệp có quyền có nhiều con dấu và tự quyết về hình thức và nội dung con dấu nhưng phải thể hiện tên và mã số doanh nghiệp. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu mới với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   Đồng thời, việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu, doanh nghiệp cần nêu rõ trong Điều lệ theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014.


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn