Giải đáp về hóa đơn bán lẻ

Ngày hỏi:17/02/2016

Công ty chúng tôi có thuê địa điểm để làm văn phòng giao dịch, theo Hợp đồng thì bên đi thuê chịu tất cả các khoản thuế. Như vậy công ty chúng tôi có yêu cầu bên cho thuê cấp hóa đơn lẻ không?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ các quy định tại: Khoản 2.5 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp;

   Trường hợp doanh nghiệp có thuê mặt bằng của cá nhân để thực hiện hoạt động kinh doanh, khoản chi phí thuê mặt bằng này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

   - Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;

   - Có hợp đồng thuê tài sản;

   - Có chứng từ trả tiền thuê tài sản

   Trường hợp tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ còn có thêm chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

   Như vậy trong trường hợp này doanh nghiệp của bạn không phải yêu cầu bên cho thuê cấp hóa đơn lẻ.


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn