Giải đáp về khoản chi tiền lương với tính thuế thu nhập DN

Ngày hỏi:01/04/2015

Tiền lương của chủ công ty TNHH một thành viên (do 1 cá nhân làm chủ) có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập DN không?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN bao gồm: Tiền lương, tiền công của chủ DN tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

   Căn cứ đặc thù của doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ DN tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí quy định tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.

   Vì vậy, khoản chi như bạn đọc nêu sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu cần rõ hơn, bạn đọc có thể đến cơ quan quản lý thuế của địa phương nơi doanh nghiệp nộp báo cáo thuế để được hướng dẫn thêm…


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn