Giải đáp về quy hoạch xây dựng nông thôn mới đối với quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Ngày hỏi:21/12/2011
Theo ông Tùng, tương tự như quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết), quy hoạch xây dựng nông thôn mới cũng bao gồm quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; quy hoạch chi tiết trung tâm xã; quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, khu tái định cư, cải tạo xây dựng thôn, bản hiện có theo tiêu chí nông thôn mới. Ba nội dung trên của quy hoạch xây dựng nông thôn mới sẽ được lập và phê duyệt độc lập với nhau. Vậy, nếu tiến hành lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, khu tái định cư, cải tạo xây dựng thôn, bản hiện có theo tiêu chí nông thôn mới mà chưa có xây dựng xã nông thôn mới được duyệt là vi phạm quy định của Thông tư số 09/2010/TT-XD ngày 4/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới có đúng không?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Bộ Xây dựng cho biết, cách hiểu của ông Tùng chưa đúng vì công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới tuân thủ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011 của liên Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Thông tư liên tịch nêu trên quy định phạm vi quy hoạch trên lãnh thổ hành chính toàn xã, có xem xét các yếu tố vùng tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội của xã (vùng huyện).

   Quy hoạch xây dựng nông thôn mới là bức tranh của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

   Nội dung cơ bản của đồ án quy hoạch được quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT gồm quy hoạch không gian tổng thể toàn xã, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng; trong đó quy hoạch xây dựng thôn, bản, ấp, bun, sóc quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư liên tịch số 13. Quy hoạch xây dựng đối với trung tâm xã quy định tại khoản 2 Điều 13 của Thông tư liên tịch số 13.

   Nhưng quy định này là quy hoạch định hướng để lập đề án, dự án đầu tư. Những khu vực nào cần quy hoạch chi tiết thì ủy ban nhân dân xã lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết trình ủy ban nhân dân huyện phê duyệt để thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 mục 2 Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 4/8/2010 của Bộ Xây dựng.

   Bộ Xây dựng cũng cho biết, hiện nay các địa phương trên cả nước đang tích cực hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo Thông tư liên tịch số 13 nêu trên, đang rà soát tiêu chí, xây dựng kế hoạch, bước đi, phấn đấu đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn