Giải đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày hỏi:27/05/2015

Công ty đầu tư quảng cáo cho khách hàng thì cần chứng từ gì để hạch toán chi phí hợp lý để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ các quy định tại: Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng; Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế:

   Nếu đơn vị trực tiếp thực hiện việc quảng cáo tại địa bàn của khách hàng thì khoản chi này sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đảm bảo các điều kiện: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Nếu đơn vị có chính sách hỗ trợ tiền cho khách hàng để thực hiện việc quảng cáo phục vụ cho hoạt động bán hàng và nội dung này được hai bên ghi nhận trong hợp đồng mua bán hàng thì khách hàng nhận tiền hỗ trợ không phải lập hoá đơn mà lập chứng từ thu theo quy định.


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn