Giải đáp về ưu đãi đối với sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Ngày hỏi:20/04/2016

Công ty chúng tôi chuẩn bị thành lập thêm một công ty con hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Vậy hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được áp dụng như thế nào?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Ngày 5/2/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế GTGT và ưu đãi thuế thu nhập DN theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ, theo đó:

   Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP.

   - Các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế GTGT như sau:

   Trường hợp tổ chức hoặc cá nhân có doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển như sau:

   + Đối với tổ chức: Thực hiện khai theo quý. Trường hợp vừa có doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển và có doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác thì tổ chức cũng thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Trường hợp không thực hiện khai theo quý, người nộp thuế có thể lựa chọn khai thuế GTGT theo tháng và thông báo với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

   + Đối với cá nhân: Thực hiện khai thuế theo năm và nộp thuế GTGT theo quý. Trường hợp cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh thì thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT theo từng lần phát sinh hoặc có thể lựa chọn khai thuế, nộp thuế GTGT theo tháng.

   + Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ ngày 1/1/2015 đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

   Trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương.

   Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển là cơ sở để áp dụng ưu đãi thuế TNDN. Về mức ưu đãi, thời điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi, việc chuyển tiếp ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.

   Thông tư 21/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2016. Ưu đãi thuế TNDN quy định tại Thông tư áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015.


  Nguồn:

  Thời báo Ngân hàng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn