Giải quyết khiếu nại miễn nhiệm lãnh đạo DNNN được quy định thế nào?

Ngày hỏi:13/08/2021

Cho em hỏi, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc miễn nhiệm lãnh đạo Doanh nghiệp nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 53 Nghị định 159/2020/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc miễn nhiệm người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên như sau:

   - Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Đảng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

   - Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo thì các tổ chức, cá nhân có liên quan phải thi hành quyết định miễn nhiệm của cấp có thẩm quyền;

   - Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có đủ cơ sở kết luận việc miễn nhiệm chức vụ là sai thì cấp có thẩm quyền phải có quyết định bố trí lại chức vụ và giải quyết các quyền lợi hợp pháp liên quan đến chức vụ cũ của người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giải quyết khiếu nại
  Miễn nhiệm
  Doanh nghiệp nhà nước
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn