Giải quyết thắc mắc về hồ sơ xin đăng ký kinh doanh của HTX

Ông Nguyễn Văn Sơn là sáng lập viên HTX tiểu thủ công nghiệp Đại Nghĩa có hộ khẩu tại phường Z, thị xã Y, tỉnh S. Để góp vốn vào HTX Đại Nghĩa, ông Sơn tình nguyện góp 500m2 nhà đất do ông đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Z để làm trụ sở của HTX Đại Nghĩa. Ngày 15/8/2005, ông Sơn xuất trình cho Phòng tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND thị xã Y hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm: - Đơn đăng ký kinh doanh; - Điều lệ HTX; - Danh sách số lượng xã viên; danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát của HTX; - Biên bản Hội nghị thành lập HTX. Sau đó, ông Sơn nhận được yêu cầu bổ sung Giấy xác nhận của UBND phường Z về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà đất nơi dự định làm trụ sở của HTX (theo Quyết định số 52/2003/QĐ-UB ngày 31/12/2003 của UBND tỉnh S về việc ban hành quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế một cửa đối với lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh S). Ông Sơn có đơn đề nghị UBND phường Z xác nhận theo yêu cầu nêu trên. Cán bộ tiếp dân của UBND phường Z cho rằng hồ sơ xin đăng ký kinh doanh HTX không cần phải có loại giấy tờ này. Ông Sơn đã yêu cầu trực tiếp gặp Chủ tịch UBND phường Z để được giải quyết thắc mắc về việc UBND phường Z không cấp giấy xác nhận nhà đất. Chủ tịch UBND phường Z giải quyết việc này như thế nào?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Để giải quyết tình huống trên đúng pháp luật, cần vận dụng các quy định về thẩm quyền, thủ tục, trình tự giải quyết các việc thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã được quy địnhtrong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND năm 2003, Luật HTX năm 2003, Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh HTX.
   Theo tình huống nêu trên, các vấn đề đặt ra cần giải quyết là:
   Một là, việc yêu cầu ông Sơn bổ sung Giấy xác nhận của UBND phường Z về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà đất nơi dự định làm trụ sở của HTX trong hồ sơ đăng ký kinh doanh có đúng quy định pháp luật không? Điều 13 Luật HTX năm 2003, Điều 14 Nghị định số 87/2005/NĐ-CP (đã có hiệu lực vào thời điểm ông Sơn đăng ký thành lập HTX ngày 15/8/2005) quy định, hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:
   - Đơn đăng ký kinh doanh;
   - Điều lệ HTX;
   - Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát của HTX;
   - Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập HTX.
   Như vậy, hồ sơ đăng ký thành lập HTX của ông Sơn là đầy đủ theo quy định của pháp luật. Việc yêu cầu ông Sơn phải có Giấy xác nhận của UBND phường Z về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà đất nơi dự định làm trụ sở của HTX trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là không đúng.
   Cần lưu ý thêm rằng, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh của UBND thị xã Y căn cứ vào Quyết định số 52/QĐ-UB ngày 31/12/2003 của UBND tỉnh S để yêu cầu ông Sơn bổ sung hồ sơ đăng ký là không đúng, vì văn bản này không phù hợp với quy định của Luật HTX năm 2003 và trái với Điều 2 Nghị định số 87/2005/NĐ-CP quy định, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương không được ban hành các quy định về đăng ký kinh doanh áp dụng riêng cho ngành hoặc địa phương mình.
   Hai là, Chủ tịch UBND phường Z cần giải quyết đề nghị của ông Sơn như thế nào? Chủ tịch UBND phường Z cần tiến hành các việc cụ thể sau:
   - Ra văn bản trả lời đề nghị của ông Sơn với nội dung: Kết luận việc bổ sung giấy tờ xác nhận về nhà, đất làm trụ sở HTX vào hồ sơ đăng ký kinh doanh là không bắt buộc theo quy định và UBND cấp xã có thể từ chối việc xác nhận này, căn cứ các quy định đã viện dẫn trên đây. Đồng thời, cần giải thích cặn kẽ cho ông Sơn hiểu rõ hơn chính sách và pháp luật về HTX cũng như việc UBND thị xã Y từ chối giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh và yêu cầu bổ sung giấy tờ là không đúng quy định, vi phạm nguyên tắc khuyến khích loại hình HTX thành lập và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, tạo mọi điều kiện thuận lợi để những người có nhu cầu thành lập HTX được dễ dàng thành lập và hoạt động, trong đó chú trọng tới cải cách thủ tục hành chính, đơn giản ở mức tối đa về các loại giấy tờ và rút ngắn về thời gian, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của HTX.
   - Trực tiếp hoặc giao cho cán bộ Tư pháp phường hướng dẫn ông Sơn về quyền hạn, nghĩa vụ và thủ tục khiếu nại, khiếu kiện trong trường hợp đã đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kinh doanh mà vẫn bị UBND thị xã Y từ chối giải quyết.
   - Có thể gửi văn bản kiến nghị UBND thị xã Y về việc giải quyết việc đăng ký kinh doanh của ông Sơn và kiến nghị UBND thị xã Y xem xét lại việc cơ quan tham mưu của UBND thị xã áp dụng văn bản pháp quy của địa phương không phù hợp với quy định của Luật HTX năm 2003 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn