Giải thể, chấm dứt pháp nhân

Theo dõi sự thay đổi của Giải thể pháp nhân
Ngày hỏi:18/11/2010
Pháp nhân bị giải thế hoặc chấm dứt trong những trường hợp nào?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • 1. Pháp nhân có thể bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

   a) Theo quy định của điều lệ;

   b) Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   c) Hết thời hạn hoạt động được ghi trong điều lệ hoặc trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm

   quyền.

   Trước khi giải thể, pháp nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài sản (Điều 98 Bộ luật dân sự 2005)

   2. Pháp nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

   a) Hợp nhất, sáp nhập, chia, giải thể pháp nhân theo quy định tại của Bộ luật dân sự;

   b) Bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.

   2. Pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm xoá tên trong sổ đăng ký pháp nhân hoặc từ thời điểm được

   xác định trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Khi pháp nhân chấm dứt, tài sản của pháp nhân được giải quyết theo quy định của pháp

   luật (Điều 99 Bộ luật dân sự 2005).

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn