Giảng viên đại học công lập có được góp vốn vào doanh nghiệp?

Ngày hỏi:19/02/2021

Giảng viên của trường đại học công lập thì có được góp vốn vào doanh nghiệp không? Mình không tham gia thành lập ở giai đoạn đầu mà sau này khi doanh nghiệp bạn mình mở rộng quy mô, tăng vốn điều lệ nên mình muốn tham gia góp vốn được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giảng viên đại học công lập có được góp vốn vào doanh nghiệp?
   (ảnh minh họa)
  • Giảng viên đại học công lập được xác định là viên chức theo quy định tại Luật Viên chức 2010 và Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT.

   Khoản 3 Điều 14 Luật Viên chức 2010 quy định quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định như sau:

   Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

   Ngoài ra, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 cũng xác định: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

   Kết hợp hai quy định trên, ta thấy, trường hợp bạn là viên chức, bạn được quyền góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, tuy nhiên, cần lưu ý, bạn không được tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp, tổ chức này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn