Giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch có bán vé máy bay cho khách hàng được hay không?

Cty của tôi ở tại TX. Dĩ An ,Giấy phép có đăng ký dịch vụ du lịch. Vậy nay tôi có thể mua bán vé máy bay cho khách hàng theo tour được không? Lê Văn Thái

  Nội dung này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

  • Giấy phép của quý ông có đăng ký dịch vụ du lịch. Trong trường hợp Công ty muốn kinh doanh ngành nghề bán vé máy bay cho khách hàng theo tour, thì việc bổ sung ngành nghề được quy định tại Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp như sau:

   Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

   a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

   b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

   c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

   Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

   *Cách ghi ngành nghề kinh doanh được quy định tại Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp ( Quý Ông có thể tham khảo ngành nghề bán vé máy bay mã ngành 5229 theo Quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung Hệ thống ngành nghề kinh tế việt nam)

   Đồng thời Quý ông có thể tham khảo các mẫu biểu trên website của Sở Kế hoạch và Đâu tư tỉnh Bình Dương tại địa chỉ:www.sokhdt.binhduong.gov.vn


  Nguồn:

  Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn