Góp vốn bằng tài sản cố định

Ngày hỏi:18/04/2011
Công ty tôi mới thành lập là Công ty TNHH một thành viên, vốn điều lệ là 1 tỷ đồng. Giám đốc đồng thời là chủ sở hữu công ty, khi giám đốc góp vốn bằng phần mềm dự toán và một số máy vi tính đã sử dụng thì khi góp vốn vào công ty thì có phải thành lập hội đồng đánh giá giá trị còn lại của tài sản đã góp không hay làm thế nào? Mong luật sư chỉ giúp!

  Nội dung này được Dân luật tư vấn như sau:

  • Chào bạn,

   Căn cứ Công văn số 2926TC/TCT (14/03/2005) của Bộ tài chính:

   Trường hợp góp vốn bằng tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu phải có biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, biên bản định giá tài sản, biên bản điều chuyển tài sản.

   Các biên bản này được coi là chứng từ hợp pháp để xác định nguyên giá tài sản cố định và được trích khấu hao tài sản cố định theo quy định.

   Trường hợp giá trị tài sản cố định do đơn vị tự định giá không phù hợp so với giá thực tế của tài sản cố định cùng loại hoặc tương đương trên thị trường thì đơn vị phải xác định lại giá trị hợp lý của tài sản cố định;

   Nếu giá trị tài sản cố định vẫn chưa phù hợp với giá thực tế trên thị trường, cơ quan thuế có quyền yêu cầu đơn vị xác định lại giá trị tài sản cố định thông qua hội đồng định giá ở địa phương hoặc tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

   Thân ái


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn