Góp vốn kinh doanh bằng tài sản

Ngày hỏi:18/12/2014
Công ty tôi là công ty cổ phần chuyên làm tiểu cảnh, mỹ thuật. Khi góp vốn tôi và các thành viên muốn góp vốn bằng hiện vật là các tác phẩm nghệ thuật (như: tranh, hòn non bộ,.... tự sáng tác), các thành viên định giá khoảng từ 30 đến 200 triệu/mỗi tác phẩm. Vậy để được ghi nhận là vốn góp thì cần làm thủ tục gì và những chứng từ gì?Rất mong được cục thuế tư vấn

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm 2.15, khoản 2, Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, quy định:

   2.15. Hoá đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

   a) Bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh:

   a.1. Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản.

   Căn cứ điểm g, khoản 1, Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ, quy định.

   “Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định:

   1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:

   g) Tài sản cố định hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp:

   TSCĐ nhận góp vốn, nhận lại vốn góp là giá trị do các thành viên, cổ đông sáng lập định giá nhất trí; hoặc doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận; hoặc do tổ chức chuyên nghiệp định giá theo quy định của pháp luậtvà được các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận”.

   Căn cứ quy định trên. Bạn là cá nhân, góp vốn bằng hiện vật (tài sản) vào công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. TSCĐ nhận góp vốn là giá trị do các thành viên, cổ đông sáng lập định giá nhất trí; hoặc doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận; hoặc do tổ chức chuyên nghiệp định giá theo quy định của pháp luật và được các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn