Hai công ty con của cùng một công ty mẹ có được góp vốn thành lập doanh nghiệp không?

Ngày hỏi:17/07/2018

Nhờ luật sư giải đáp giúp tôi: Hai công ty con của cùng một công ty mẹ có được góp vốn thành lập doanh nghiệp không? Có văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này không? Mong sớm nhận được hỗ trợ từ luật sư. Cảm ơn rất nhiều!

Hoàng Văn Quý_Thanh Hóa

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hai công ty con của cùng một công ty mẹ có được góp vốn thành lập doanh nghiệp không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hai công ty con của cùng một công ty mẹ có thể cùng nhau góp vốn đề thành lập doanh nghiệp trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014. Cụ thể tại Khoản 3 Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

   "Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này."

   Cùng với đó, tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn về vấn đề này với nội dung này như sau:

   "Cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Doanh nghiệp là trường hợp tổng số cổ phần, phần vốn góp của các công ty này sở hữu bằng hoặc lớn hơn 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty có liên quan."

   Như vậy, theo các quy định trên thì hai công ty con của cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước thì sẽ không được cùng nhau góp vốn đề thành lập doanh nghiệp hoặc cùng nhau góp vốn, mua cổ phần nhằm sở hữu lớn hơn hoặc bằng 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cô phần phổ thông của một công ty khác.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp của hai công ty con có cùng một công ty mẹ. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật doanh nghiệp 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn