Hiểu như thế nào về cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công?

Ngày hỏi:09/06/2021

Liên quan đến hoạt động lĩnh vực bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của Doanh nghiệp nhà nước thì hiểu thế nào về cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hiểu như thế nào về cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 32/2021/TT-BTC quy định như sau:

   2. Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công là cuộc đấu giá thuộc một trong những trường hợp sau:

   a) Không có nhà đầu tư đăng ký tham gia;

   b) Chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia;

   c) Tất cả các nhà đầu tư không nộp phiếu tham dự đấu giá;

   d) Tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai nhưng từ chối mua.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn