Hình thức đầu tư ra ngoài Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ngày hỏi:28/09/2021

Xin được hỏi, đầu tư ra ngoài của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gồm có những hình thức nào vậy ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hình thức đầu tư ra ngoài Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 2 Điều 8 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Ban hành kèm theo Nghị định 36/2021/NĐ-CP quy định về đầu tư, chuyển nhượng vốn ra ngoài Công ty mẹ, trong đó:

   Các hình thức đầu tư ra ngoài Công ty mẹ:

   - Đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

   - Góp vốn để thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn; góp vốn thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới, bao gồm việc góp vốn theo gọi vốn của người điều hành, pháp nhân điều hành dự án dầu khí;

   - Mua cổ phần tại các công ty cổ phần, mua phần vốn góp hoặc góp vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

   - Mua toàn bộ doanh nghiệp khác;

   - Mua công trái, trái phiếu;

   - Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn