Hình thức quản lý công ty cổ phần

Ngày hỏi:31/07/2019

Tôi và 3 người nữa dự định thành lập công ty cổ phần, tuy nhiên thì vẫn chưa biết cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần như thế nào, nhờ anh chị tư vấn cho tôi biết mô hình hợp lý của của công ty cổ phần? Ngoài ra việc bầu chọn Chủ tịch sẽ thực hiện như thế nào? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần có hai mô hình như sau:

   - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

   - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

   => Với quy định này cùng với thông tin bạn cung cấp thì mô hình hợp lý cho công ty của bạn sẽ là Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

   - Theo Khoản 1 Điều 152 Luật doanh nghiệp 2014 thì Hội đồng quản trị sẽ bầu chọn một thành viên của hội đồng quản trị làm chủ tịch. Hội đồng quản trị sẽ do điều lệ công ty quy định, cụ thể là các bạn sẽ thống nhất điều lệ công ty là chọn chính mình tham gia vào hội đồng quản trị hoặc thuê từ bên ngoài.

   Kết luận: Bạn có thể tổ chức công ty cổ phần theo mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Việc bầu chọn chủ tịch hội đồng quản trị sẽ do hội đồng quản trị quyết định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn