Hình thức và nội dung tham gia quản lý VINAPACO của người lao động

Ngày hỏi:04/08/2018

Tôi muốn tìm hiểu nhiều thông tin về Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) và tôi có thắc mắc mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi: Hình thức và nội dung tham gia quản lý VINAPACO của người lao động được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định? Chân thành cảm ơn và hy vọng Ban biên tập sẽ phản hồi nhanh chóng! Ngân Giang (09052***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hình thức và nội dung tham gia quản lý VINAPACO của người lao động được quy định tại Điều 34 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam do Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định 2386/QĐ-BCT năm 2013 như sau:

   1. Người lao động tham gia quản lý VINAPACO với các hình thức và tổ chức sau đây:

   a) Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu công nhân viên chức các cấp của VINAPACO;

   b) Tổ chức Công đoàn;

   c) Ban Thanh tra nhân dân;

   d) Thực hiện quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

   2. Nội dung tham gia quản lý của VINAPACO của người lao động:

   a) Người lao động có quyền tham gia thảo luận, góp ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt các vấn đề sau đây:

   - Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, sắp xếp lại sản xuất VINAPACO;

   - Phương án cổ phần hóa, đa dạng hóa sở hữu VINAPACO;

   - Các nội quy, quy định, quy chế của VINAPACO liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động;

   - Các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại người lao động của VINAPACO;

   - Bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

   b) Thông qua Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu công nhân viên chức và tổ chức Công đoàn, người lao động có quyền thảo luận và biểu quyết quyết định các vấn đề sau đây:

   - Nội dung hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa ước lao động tập thể để đại diện tập thể người lao động ký kết với Tổng giám đốc;

   - Quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch của VINAPACO có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp với quy định của Nhà nước;

   - Đánh giá kết quả hoạt động và chương trình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân;

   - Bầu Ban thanh tra nhân dân.

   Trên đây là nội dung quy định về hình thức và nội dung tham gia quản lý VINAPACO của người lao động. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2386/QĐ-BCT năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT