Hộ kinh doanh có được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện?

Ngày hỏi:24/09/2021

Theo quy định hiện hành thì: Hộ kinh doanh có được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 89 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về nhành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

   Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

   Như vậy, theo quy định nêu trên thì đối với hộ kinh doanh vẫn được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Hiện nay, mỗi ngành nghề có điều kiện đều có những quy định riêng. Bạn căn cứ để thực hiện đúng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn