Hộ kinh doanh, được góp vốn vào công ty cổ phần?

Ngày hỏi:08/01/2016
Tôi hiện đang là chủ một hộ kinh doanh quần áo. Tháng tới, anh trai tôi dự định mở công ty cổ phần nên có rủ tôi góp vốn cùng. Đề nghị luật sư tư vấn, tôi có được góp vốn vào công ty của anh trai tôi không? (Ngọc Lan - Hải Phòng)

  Nội dung này được Luật gia Vũ Thị Nhung - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Vũ Thị Nhung - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để anh (chị) tham khảo, như sau:

   Luật doanh nghiệp năm 2014 (LDN) quy định:

   “Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây: a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức” (khoản 3 Điều 18).

   Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp quy định:

   - Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh:

   “Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân” (khoản 2 Điều 67).

   Như vậy, nếu anh (chị) không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 LDN năm 2014 thì anh (chị) có quyền góp vốn vào công ty cổ phần của anh trai anh (chị) với tư cách là cá nhân góp vốn.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn