Hộ kinh doanh ngừng kinh doanh mà không thông báo thì có bị thu hồi Giấy đăng ký kinh doanh?

Ngày hỏi:31/03/2021

Cho hỏi: Theo quy định thì hộ kinh doanh ngừng kinh doanh mà không thông báo thì có bị thu hồi Giấy đăng ký kinh doanh không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 91 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, có quy định:

   Điều 91. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

   1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

   => Như vậy, hộ kinh doanh từ 30 ngày trở lên thì phải thông báo với Cơ quan đã đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

   Và tại Điểm b Khoản 1 Điều 93 Nghị định này cũng có quy định về các trường hợp hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

   Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế;

   => Như vậy, nếu hộ kinh doanh ngừng kinh doanh quá 6 tháng liên tục mà không thông báo thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn