Hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc gồm những giấy tờ gì?

Ngày hỏi:06/07/2020

Cho mình hỏi, mình nộp thuế thu nhập cá nhân và có người phụ thuộc là mẹ mình. Mẹ 67 tuổi hiện đang sống cùng mình ở Hà Nội. Mình phải làm hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh thì cần chuẩn bị giấy tờ gì? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc gồm những giấy tờ gì?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 10 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

   * Đối với trường hợp bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế

   Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

   - Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tờ khai này theo mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin);

   - Bản sao thẻ CCCD hoặc CMND còn hiệu lực của mẹ bạn (không yêu cầu chứng thực);

   * Đối với trường hợp bạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập

   Hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

   - Văn bản ủy quyền;

   - Bản sao thẻ CCCD hoặc giấy CMND còn hiệu lực của mẹ bạn (bản sao không yêu cầu chứng thực).

   Những giấy tờ này bạn gửi đến cơ quan chi trả thu nhập cho bạn.

   Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc và gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn