Hồ sơ doanh nghiệp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xét chọn Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

Ngày hỏi:30/11/2019

Chào tổ tư vấn. Theo quy định thì khi xét danh hiệu "Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu" cần có hồ sơ gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ. Vậy cho hỏi: hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm những giấy tờ tài liệu nào? Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ doanh nghiệp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xét chọn Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quyết định 3263/QĐ-BKHCN 2019, cụ thể như sau:

   - Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo danh sách doanh nghiệp được đề nghị;

   - Bản sao y bản chính các tài liệu: Biên bản họp của Hội đồng xét chọn của UBND cấp tỉnh (Mẫu số 4), phiếu chấm điểm (Mẫu số 3) và bảng điểm (Mẫu số 5);

   - Hồ sơ của doanh nghiệp được đề nghị (01 bộ) quy định tại Khoản 1 Điều này.

   Tại Khoản 1 Điều này quy định:

   Doanh nghiệp gửi hai (02) bộ hồ sơ đóng theo khổ giấy A4, dán gáy (không đóng gáy xoắn) gồm:

   a) Bản báo cáo thành tích doanh nghiệp (Mẫu số 1);

   b) Bản tóm tắt thông tin hồ sơ (Mẫu số 2);

   c) Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền, thuộc một trong các văn bản sau:

   - Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, Bằng bảo hộ giống cây trồng, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính;

   - Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật;

   - Bằng chứng nhận giải thưởng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng về khoa học và công nghệ;

   - Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Giấy xác nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

   - Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;

   - Các văn bản xác nhận, công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương.

   d) Các tài liệu liên quan đến doanh nghiệp:

   - Giấy đăng ký kinh doanh;

   - Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

   đ) Báo cáo tài chính của 02 năm trước năm tham gia xét chọn;

   e) Giấy xác nhận của cơ quan quản lý thuế và các giấy tờ khác chứng minh doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong 02 năm trước năm tham gia xét chọn đối với các doanh nghiệp không được hưởng chính sách miễn, giảm thuế;

   g) Tài liệu chứng minh doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ hoặc phòng nghiên cứu và phát triển (nếu có);

   h) Tài liệu khác (nếu có).

   Hồ sơ quy định tại Khoản này (trừ điểm đ) là bản sao có chứng thực.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn