Hồ sơ kỷ luật người đại diện phần vốn nhà nước gồm giấy tờ nào?

Ngày hỏi:30/08/2021

Xin được hỏi, hồ sơ kỷ luật đối với người đại diện phần vốn nhà nước gồm những giấy tờ nào vậy ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 72 Nghị định 159/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ kỷ luật như sau:

   Hồ sơ kỷ luật người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước bao gồm:

   - Tờ trình của Hội đồng kỷ luật gửi cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật;

   - Bản tự kiểm điểm;

   - Biên bản các cuộc họp kiểm điểm;

   - Đơn thư tố cáo, kết luận kiểm tra, kết luận thanh tra và các tài liệu khác có liên quan;

   - Biên bản họp Hội đồng kỷ luật và Quyết định kỷ luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bị kỷ luật
  Bị xử lý kỷ luật
  Đang chờ kỷ luật
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn