Hồ sơ thiết kế xin cấp phép xây dựng của DNTN phải thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:04/09/2019

Hiện tại tôi đang làm tư vấn cho một số dự án đầu tư xây dựng của Doanh nghiệp tư nhân sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước. Trong quá trình thực hiện tôi thấy có một số vấn đề vướng mắc như sau:

Danh mục hồ sơ thiết kế xin cấp phép xây dựng khi trình cơ quan thẩm định tôi đã làm theo hướng dẫn tại khoản 3 điều 10 Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016. Nhưng cơ quan Thẩm định yêu cầu tôi phải thiết kế các bản vẽ đầy đủ như Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Như vậy tôi cần phải làm như nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trường hợp công trình thuộc dự án không thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì điều kiện cấp giấy phép xây dựng và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 40, Điều 41 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Thông tư 15/2016/TT- BXD về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

   Trong đó, căn cứ Khoản 6 Điều 41 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định:

   Đối với trường hợp cấp phép xây dựng cho dự án thì một trong các thành phần của hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng là “Bản vẽ thiết kế của từng công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng, văn bản thẩm định thiết kế đối với công trình có yêu cầu do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.”

   Đồng thời, Điều 10 Thông tư 15/2016/TT-BXD có hướng dẫn thêm về bản vẽ thiết kế của từng công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng, như sau:

   Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

   - Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án tỷ lệ 1/100 - 1/500;

   - Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

   - Bản vẽ các mặt đứng và các mặt cắt chính của từng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

   - Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 của từng công trình kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

   Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

   Như vậy, để được cấp phép xây dựng cho dự án thì bạn cần thiết kế bản vẽ thi công theo quy định nêu trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn