Hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp (DN), công bố thông tin DN cho DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Ngày hỏi:17/09/2021

Nhờ hỗ trợ quy định về hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp (DN), công bố thông tin DN cho DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 16 Nghị định 80/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021) quy định về hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp như sau:

   Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh, miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn