Hỗ trợ thủ tục đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cho DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Ngày hỏi:17/09/2021

Nhờ tư vấn quy định về hỗ trợ thủ tục đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cho DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 17 Nghị định 80/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021) quy định về hỗ trợ thủ tục đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện như sau:

   Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô thì gửi đề nghị tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh.

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cá nhân kinh doanh
  Chủ hộ kinh doanh
  Chủ thể kinh doanh
  Cơ sở kinh doanh
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn