Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Ngày hỏi:17/09/2021

Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được quy định thế nào?

    Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

    • Điều 19 Nghị định 80/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021) quy định về hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán như sau:

      1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

      2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán quy định tại khoản 1 Điều này.

      Trân trọng!


    Nguồn:

    THƯ KÝ LUẬT
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn