Hỗ trợ tư vấn và pháp lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày hỏi:10/07/2017

Hỗ trợ tư vấn và pháp lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hải Linh hiện đang sống và làm việc tại Lâm Đồng. Theo tôi được biết là Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được thông qua. Tôi có thắc mắc muốn được Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Thắc mắc của tôi cụ thể như sau: Hỗ trợ tư vấn và pháp lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hỗ trợ tư vấn và pháp lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 có hiệu lực ngày 01/01/2018, theo đó:

   2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xây dựng mạng lưới tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là mạng lưới tư vấn viên). Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn, giảm chi phí tư vấn khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên.

   3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan, tổ chức, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện các hoạt động sau đây để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

   a) Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật;

   b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật.

   Như vậy theo quy định trên đây chúng tôi sẽ nêu cụ thể để bạn hiểu rõ vấn đề cần giải đáp. Việc hỗ trợ pháp lý đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa được các Bộ và cơ quan ngang Bộ thực hiện bằng cách tổ chức mạng lưới tư vấn viên thực hiện những coonng việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp luật. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được miễm, giảm chi phí khi sử dụng dịch vụ thuộc mạng lười tư vấn viên.

   Trên đây là nội dung tư vấn về hỗ trợ tư vấn và pháp lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn