Hóa đơn ăn nghỉ (tham quan, học tập); hóa đơn vận chuyển khách có được kê khai khấu trừ thuế không?

Ngày hỏi:30/12/2014
Tháng 7 năm 2014 doanh nghiệp chúng tôi có hợp đồng thuê dịch vụ cho CBCNV đi thăm quan, học tập, du lịch tại Thanh Hóa, Quảng Ninh (có hóa đơn GTGT). Đơn vị chúng tôi có được kê khai khấu trừ thuế không? Hóa đơn ăn nghỉ (tham quan, học tập); Hóa đơn vận chuyển khách.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tư vấn như sau:

  • Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT).

   Tại Khoản 1, Điều 15 quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

   “Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu …”

   Tại Điều 1,Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

   “Điều 1: Sửa đổi, bổ sung tiết e, điểm 2.2 và điểm 2.31 Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi chung là Thông tư số 78/2014/TT-BTC) như sau:

   “2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

   - Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: ...;chi nghỉ mát... Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp”

   Căn cứ theo quy định trên thì,các khoản chi có hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định có tính chất phúc lợi như chi nghỉ mát cho người lao động được khấu trừ thuế GTGT và được trừ khi xác định tính thuế TNDN trong tổng số chi có tính chất phúc lợi nhưng không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 trở đi).


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Thái Nguyên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn