Hóa đơn điện tử

Ngày hỏi:30/07/2015
Kính gửi: các Anh (chị) Cục thuế tỉnh Bình PHước Khai thuế GTGT và thuế TNDN đối với đơn điện tử của Công ty Điện lực thì căn cứ vào Biên nhận thanh toán hay HÓa đơn GTGT (tiền điên) bản thể hiện của hóa đơn điện tử.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 8, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định về thời điểm xác định thuế GTGT:

   “Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền”.

   Căn cứ quy định trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Công ty căn cứ vào ngày trên hóa đơn để kê khai thuế GTGT đầu vào, ghi nhận vào chi phí.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn