Hoạt động biểu diễn văn nghệ không rõ chi phí, thu nhập có chịu thuế TNDN không?

Ngày hỏi:26/12/2019

Chào tổ tư vấn, đơn vị sự nghiệpp nơi tôi công tác có tổ chức festival trong đó có tiết mục văn nghệ phục vụ cho lễ hội. Cho hỏi: Doanh thu từ hoạt động văn nghệ này có phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vì chi phí và thu nhập từ hoạt động này không xác định được chính xác?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định 218/2013/NĐ-CP:

   “Điều 11. Phương pháp tính thuế

   5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

   a) Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%. Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật áp dụng mức thuế quy định tại Điểm c Khoản này;

   b) Đối với kinh doanh hàng hóa là 1%;

   c) Đối với hoạt động khác là 2%.”

   => Như vậy, khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì được tính theo tỷ lệ 2% trên doanh thu từ hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn