Hoạt động sau cấp phép của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

Ngày hỏi:20/09/2013
Văn phòng đại diện của công ty chúng tôi mới được thành lập và chúng tôi đang tiến hành thực hiện đang thủ tục sau cấp phép. Tôi muốn hỏi thời hạn thực hiện các thủ tục sau cấp phép. - Thông báo hoạt động lần đầu sau cấp phép cần phải gửi cho Sở công thương Hà Nội sau bao nhiêu ngày kể từ ngày được cấp phép ghi trên giấy phép? - Giả sử sau này chúng tôi có thay đổi người đứng đầu hay thay đổi địa chỉ, thay đổi nhân sự thì chúng tôi cần thông báo trong bao nhiêu ngày kể từ ngày có sự thay đổi?

  Nội dung này được Sở Công thương thành phố Hà Nội tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành, sau khi được cấp Giấy phép, trong vòng 45 ngày, Văn phòng của bạn phải thực hiện thông báo hoạt động. Sau 10 ngày có sự thay đổi (Người đứng đầu, trụ sở, nhân sự, ...), văn phòng bạn phải thông báo sự thay đổi đến Sở Công Thương./


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn