Học ngân hàng có thể làm Quản tài viên không?

Ngày hỏi:18/08/2021

Cho hỏi trường hợp học đại học ngành ngân hàng thì sau này có thể làm Quản tài viên hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Luật Phá sản 2014 có quy định:

   1. Những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

   a) Luật sư;

   b) Kiểm toán viên;

   c) Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo.

   Theo quy định thì người có trình độ cử nhân (trình độ đại học) ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo thì sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Cho nên khi học đại học ngành ngân hàng, sau khi tốt nghiệp và có 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng thì có thể trở thành Quản tài viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn