Hội đồng quản trị có quyền quyết định tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị không?

Ngày hỏi:17/10/2018

Xin chào các anh/chị, theo như em có xem trên các bộ phim Việt Nam thì có biết Chủ tịch Hội đồng quản trị là người có thẩm quyền cao nhất, thế những người trong Hội đồng quản trị có quyền quyết định tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị không? Rất mong nhận được phản hồi.

Mỹ Duyên (***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014có quy định:

   Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

   Tại Khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 có nêu rõ Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

   => Như vậy, quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị là quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẽ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn