Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên trước ngày 01/7/2006 được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:03/07/2018

Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên trước ngày 01/7/2006 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Kiều My. Hiện tôi đang tìm hiểu về các quy định liên quan đến Luật doanh nghiệp qua các thời kì và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Trước ngày 01/7/2006, hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên trước ngày 01/7/2006 được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên trước ngày 01/07/2006 được quy định tại Luật Doanh nghiệp 1999 13/1999/QH10với nội dung như sau:

   - Hội đồng thành viên gồm tất cả thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Trường hợp thành viên là tổ chức, thì thành viên đó chỉ định đại diện của mình vào Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên họp ít nhất mỗi năm một lần.

   - Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

   + Quyết định phương hướng phát triển công ty;

   + Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

   + Quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

   + Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

   + Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc (Tổng giám đốc), kế toán trưởng và cán bộ quản lý quan trọng khác quy định tại Điều lệ công ty;

   + Quyết định mức lương, lợi ích khác đối với Giám đốc (Tổng giám đốc), kế toán trưởng và các cán bộ quản lý quan trọng khác quy định tại Điều lệ công ty;

   + Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

   + Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

   + Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

   + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

   + Quyết định tổ chức lại công ty;

   + Quyết định giải thể công ty;

   + Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp 1999 và Điều lệ công ty.

   Trên đây là nội dung trả lời về quy định hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Doanh nghiệp 1999.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn