Hỏi về thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên thành doanh nghiệp tư nhân.

Ngày hỏi:01/03/2016
Anh/Chị giúp em những thủ tục cần thiết để chuyển đổi từ Công ty TNHH Một thành viên thành Doanh nghiệp tư nhân. Mong ! Xin chân thành cảm ơn ! thitran****@gmail.com

  Nội dung này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Các trường hợp chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Điều 196, 197, 198 và 199. Tại các điều này không có quy định cho trường hợp chuyển đổi từ Công ty TNHH Một thành viên thành Doanh nghiệp tư nhân. Do đó Quý Doanh nghiệp muốn chuyển thành Doanh nghiệp tư nhân chỉ bằng cách giải thể Công ty và thành lập mới Doanh nghiệp tư nhân.


  Nguồn:

  Website SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn