Hỏi về việc nộp thúê TNDN

Ngày hỏi:04/08/2011
Cty tôi có nhận được thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt nộp chậm của quý 1/2011 thuế TNDN tính phạt từ ngày 01/06/2011 đến ngày 30/06/2011 nhưng theo như tôi đọc trên internet thì chính phủ có thông tư mới nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là gia hạn nộp thúê TNDN đến ngày 30/04/2012 của quý 1/2011.Vậy cho hỏi cty có phải nộp phạt hay không và cho biết rõ hơn về thông tư mới về việc gia hạn nộp thuế TNDN.Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Thứ 1:Căn cứ điều 1; Thông tư số 52/2011/BTC ngày 24/02/2011 của BTC quy đinh: "Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp nhỏ và vừa)". Nếu DN nghiệp của bạn thuộc diện doanh nghiệp nhỏ và vừa thì thuộc diện được gia hạn trong thời gian 01 năm kể từ ngày hết hạn nộp thuế TNDN.

   Qua kiểm tra hồ sơ khai thuế TNDN quý I/2011 của Cty TNHH TM SX Nha Bích gửi cho cơ quan thuế thì doanh nghiệp không đề nghị cơ quan thuế gia hạn nộp thuế TNDN( vấn đề xác địnhDN thuộc diện doanh nghiệp nhỏ và vừa là do DN tự xác định đáp ứng theo các tiêu chí quy định), do vậy cơ quan thuế không có căn cứ xem xét gia hạn cho DN, Từ đó cơ quan thuế ban hành thông báo phạt nộp chậm thuế TNDN quý I/2011 trong tháng 06/2011 là hoàn toàn đúng. Vừa qua Cơ quan thuế đã liên hệ Cty TNHH TM SX Nha Bích để thay thế lại tờ khai thuế TNDN quý I/2011. Nếu DN muốn xin giảm tiền phạt nộp chậm trên số thuế TNDN Quý I/2011 mà cơ quan thuế đã thông báo thì DN phải làm đơn, nêu rõ lý do xin xin giảm để cơ quan thuế xem xét giảm tiền phạt.
   Thứ 2: Về thủ tục xin gia hạn Tại điều 4; TT 52 có quy định: "Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2011, doanh nghiệp thuộc diện được gia hạn nộp thuế thực hiện lập và gửi tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 theo quy định hiện hành, tại dòng cam kết trong tờ khai ghi bổ sung nội dung thời hạn nộp thuế đề nghị gia hạn".
   Trên đây là ý kiến trả lời thắc mắc của Cty Nha Bích. Nếu có gì chưa rỏ đề nghị quý Công ty liên hệ Phòng KK-KTT - Số ĐT: 06513 .870.909 để được hướng dẫn thêm cụ thể. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến kê khai thuế.


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn