Hợp đồng giao khoán rừng

Ngày hỏi:29/05/2014

Công ty tôi được UBND Tỉnh giao bảo vệ rừng phòng hộ bằng vốn ngân sách, vì cty thiếu nhân công nên cty phải hợp đồng với người dân địa phương để giao khoán bảo vệ rừng. Vậy công ty có đóng bảo hiểm cho những người được hợp đồng này không. Xin cám ơn luật sư!

  • Nếu là hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động mới phải có trách nhiệm đóng bảo hiểm. Hợp đồng giao khoán với hộ dân không phải là người lao động của nông, lâm trường là hợp đồng dân sự nên không áp dụng quy định của luật lao động.

   Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong nông, lâm trường quốc doanh quy định:

   "Điều 8. Hợp đồng giao khoán

   1. Hợp đồng giao khoán đất phải thể hiện rõ quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán và bên nhận khoán theo quy định tại các Điều 3, 9, 10 của Nghị định này.

   2. Trường hợp bên nhận khoán là cán bộ, công nhân viên thì tiền lương được hưởng từ kết quả sản xuất thông qua nhận khoán và phải thực hiện đầy đủ các chế độ quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và được ghi thành khoản chi phí sản xuất trong hợp đồng khoán.

   3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mẫu hợp đồng giao khoán."


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn