Hợp đồng ký trong thời gian đăng ký doanh nghiệp có hợp pháp?

Ngày hỏi:25/02/2019

Tôi đang có nhu cầu muốn thuê một mặt bằng để làm trụ sở công ty nhưng công ty của tôi (công ty TNHH một thành viên do tôi làm chủ sở hữu) thì đang trong quá trình đăng ký chứ chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên tôi hơi lo. Không biết là trong trường hợp này tôi có được ký hợp đồng cho công ty hay không? Nếu Trường hợp công ty không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì tôi có được chấm dứt thực hiện hợp đồng trên không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 19. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

   1. Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trong quá trình đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn bạn cung cấp cho chúng tôi thì có thể xác định việc ký hợp đồng thuê mặt bằng để làm trụ sở công ty là hợp đồng nhằm phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của công ty. Mặt khác, công ty mà bạn đang đăng ký thành lập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do bạn làm chủ sở hữu. Nên bạn có thể ký hợp đồng thuê mặt bằng để làm trụ sở của công ty.

   Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 19. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

   2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

   3. Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó."

   Như vậy: Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty có trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp công ty và bên cho thuê mặt bằng có thỏa thuận khác.

   Trường hợp bạn không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì bạn có trách nhiệm thực hiện hợp đồng thuê mặt bằng đó theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp bạn muốn chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng trước khi hết thời hạn hợp đồng thì có thể thỏa thuận với bên cho thuê mặt bằng về việc chấm dứt hợp đồng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn